Seminaria

Seminaria 2017/2018

17 października 2017

Trudny świat kwazikryształów – czyli o tym, jak natura sama wie lepiej.

dr inż. Radosław Strzałka (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)


Kwazikryształy są materiałami, które z jednej strony są odmienne od znanych kryształów pod względem periodyczności ułożenia atomów przestrzeni, z drugiej – są do kryształów bardzo podobne, bo jak one mają bardzo regularną budowę, doskonałe uporządkowanie, a obraz dyfrakcyjny obu jest tak samo ostry i wyraźny. Podczas wykładu umieszczę kwazikryształy wśród znanych nam rodzajów materii i przedstawię najważniejsze cechy tych materiałów. Szczególnie w kontekście budowy atomowej postaram się wyjaśnić, dlaczego „świat kwazikryształów” jest trudny i na czym ta trudność polega. Jednocześnie spróbuję przekonać widzów, że świat kwazikryształów jest jednocześnie fascynujący, zarówno dla fizyka, chemika, jak i matematyka, a nawet biologa, czy artysty architekta.

Poprzednie lata:

Seminaria 2016/2017


Seminaria 2015/2016


Seminaria 2014/2015


Seminaria 2013/2014


Seminaria 2012/2013