Seminaria

Seminaria 2018/2019

30 października 2018

Jak zdobyć tytuł i nie stracić głowy, czyli omówienie procesu dyplomowania

dr inż. Paweł Armatys (Prodziekan ds. studenckich WFiIS AGH)


6 listopada 2018

Seminarium Przeglądowe Działalności Naukowej Wydziału

Przedstawiciele Katedr:
dr inż. Przemysław Wachniew (WFiIS AGH, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej)
dr hab. inż. Mirosław Zimnoch (WFiIS AGH, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej)
prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski (WFiIS AGH, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd (WFiIS AGH, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (WFiIS AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej)
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran (WFiIS AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej)
dr hab. inż. Joanna Chwiej (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki)
dr inż. Bartłomiej Wiendlocha (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
dr hab. inż. Andrzej Bernasik (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
prof. dr hab. Czesław Kapusta (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
dr hab. Tomasz Ślęzak (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
dr hab. Łukasz Gondek (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)


Zaproszeni goście przedstawią działalność naukową Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej pod kątem możliwości realizowania projektów studenckich i prac dyplomowych.

27 listopada 2018

Kryształy czasowe

prof. dr hab. Krzysztof Sacha (Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński)


W 2012 roku laureat Nagrody Nobla, Frank Wilczek, zapoczątkował badania kryształów czasowych. Kryształ czasowy, który zaproponował Wilczek nie może istnieć, ale zagadnienie było inspirujące i nowa dziedzina fizyki ruszyła. W 2015 okazało się, że może istnieć inny rodzaj kryształów czasowych, tzw. dyskretne kryształy, które bardzo szybko zrealizowano w amerykańskich laboratoriach. Badania kryształów czasowych rozwijają się intensywnie, przeprowadzane są nowe eksperymenty, a teoretycy wymyślają nowe idee. Już wiadomo, że wiele zjawisk znanych z fizyki ciała stałego można realizować i badać w domenie czasu. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona idea kryształów czasowych i omówione zostaną zjawiska fizyki fazy skondensowanej, które można badać na osi czasu.

4 grudnia 2018

Exploring scattering of light by light and production of top quarks at LHC with ATLAS experiment

dr Prabhakar Palni (WFiIS AGH, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek; ATLAS Collaboration, CERN)


In this talk I will give a brief overview of the ATLAS experiment operation at LHC and then talk about my ongoing research activities. Scattering of light by light is not allowed in classical physics but such process is possible via quantum mechanical process in standard model. I will discuss about light by light scattering measurement in ATLAS in ultra peripheral heavy ion collisions. Moreover, I will also talk about the production of heaviest elementary particle in nature i.e. top quark in the proton-nucleus collision and its brief measurement details.

15 stycznia 2019

Niekonwencjonalne nanostruktury. Nowe zjawiska, nowe możliwości, nowy (wspaniały?) świat

dr inż. Michał Krupiński (Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)


Tematem wykładu będą niekonwencjonalne metody nanostrukturyzacji oraz ich wykorzystanie do kształtowania własności materiałów magnetycznych.

22 stycznia 2019

Czy tylko krowy emitują metan? Krótko o praktycznej stronie pomiarów terenowych i perypetiach doktoratu zagranicznego

mgr inż. Sara Defratyka


Pierwszym skojarzeniem nasuwającym się na myśl o globalnym ociepleniu jest dwutlenek węgla. Jednak metan również spełnia kluczową rolę w tym zjawisku. Skąd wiadomo jak dużą? W jaki sposób można zmierzyć ile jest metanu w atmosferze i jak można znaleźć jego lokalne źródła? Najbliższe seminarium będzie okazją do znalezienia odpowiedzi na te pytania i dowiedzenia się, jaki jest udział absolwentów naszego wydziału w tego typu badaniach. Będzie to również krótka historia o tym, że doktorat może być nie tylko ciężką pracą, ale i ciekawą, naukową przygodą.

5 marca 2019

Ultraperyferyczne Zderzenia Ciężkich Jąder

Łukasz Rudyk, Michał Kluz


19 marca 2019

Obliczenia własności materiałów – wstęp do Teorii Funkcjonału Gęstości (Density Functional Theory – DFT)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol


W ostatnim czasie zrozumienie własności materiałów w skali atomowej stało się niezwykle istotne nie tylko w fizyce ciała stałego i chemii kwantowej, ale także wielu innych dziedzinach nauki takich jak materiałoznawstwo, nanotechnologia, elektronika czy biologia molekularna. Znaczny postęp w tej dziedzinie przyniosła Teoria Funkcjonału Gęstości (ang. Density Functional Theory, DFT), będąca metodą przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla układu wielu ciał. Jest to teoria struktury elektronowej sformułowana przy użyciu gęstości elektronowej zamiast funkcji falowej elektronu, która może być zastosowana zarówno do analizy atomów, molekuł, ciał stałych, cieczy i plazmy. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, iż stanowi użyteczny balans pomiędzy dokładnością a nakładami obliczeniowymi. Podczas seminarium przedstawione zostaną podstawowe założenia DFT oraz jej przykładowe zastosowania.

Prezentacja

26 marca 2019

Gra w egzamin

inż. Damian Wróbel


Podczas seminarium opisana zostanie rozgrywka studenta z egzaminatorem, w której student podejmuje decyzję o stopniu zaangażowania w naukę przed egzaminem, a egzaminator o ocenie, jaką student otrzyma. Będziemy mieli okazję dokładniej poznać procesy decyzyjne obu graczy, oparte o narzędzia teorii gier.

Poprzednie lata:

Seminaria 2017/2018


Seminaria 2016/2017


Seminaria 2015/2016


Seminaria 2014/2015


Seminaria 2013/2014


Seminaria 2012/2013