Seminaria 2015/2016

Koło w trakcie roku akademickiego 2015/2016 zorganizowało seminaria pod tytułem:

 1. październik 2015
  Fizyka na jeszcze większej wysokości
  dr inż. Jarosław Nęcki (WFiIS AGH, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej)
 2. 18 listopada 2015
  Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej z deyspersji energi w analizie śladowej próbek biologicznych i środowskiwych
  dr Beata Ostachowicz (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki)
 3. 25 listopada 2015
  Model elektrosymulatora serca
  KN Kerma
 4. 2 grudnia 2015
  Seminarium z kryminalistyki
  dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha (Uniwersytet Jagielloński)
 5. styczeń 2016
  Na zmarszczki rad, czyli o wykorzystaniu substancji promieniotwórczych słów kilka
  dr inż. Paweł Janowski (WFiIS AGH, Zespół Obsługi Dydaktyki)
 6. styczeń 2016
  Aktualna sytuacja energetyki jądrowej na świecie
  prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (WEiP AGH, Katedra Energetyki i Paliw)
 7. 6 marca 2016
  Ciężkie oddychanie, o paliwach i dodatkach zawierających ołów
  Tomasz Kuliński
 8. marzec 2016
  Czarnobyl z krakowskiej perspektywy
  prof. dr hab. Jerzy Mietelski (IFJ PAN, Zakład Fizykochemii Jądrowej)
 9. kwiecień 2016
  Badanie planetarnych zjawisk elektromagnetycznych w zakresie ELF
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kułak (WIET AGH, Katedra Elektroniki)
 10. kwiecień 2016
  Modelowanie i dyfrakcyjne badanie właściwości mechanicznych oraz naprężeń w materiałach polikrystalicznych
  prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
 11. 25 maja 2016
  Wodór, samochody, baterie i magnetyzm
  dr hab. Łukasz Gondek (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
 12. maj 2016
  Kwazikryształy – rewolucje w krystalografii
  prof. dr hab. inż. Janusz Wolny (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
 13. 25 maja 2016
  Wodór, samochody, baterie i magnetyzm
  dr hab. Łukasz Gondek (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)