Historia Koła

Tak to wszystko się zaczęło

Początki Studenckiego Koła Naukowego Fizyków (SKNF) w AGH sięgają lat 60-tych. Pierwsze zachowane dokumenty, w których pojawiają się wzmianki o SKNF pochodzą z roku 1964 r. Jego pierwszym opiekunem został Jerzy Warczewski a przewodniczącym Krzysztof Ruebenbauer – dziś zatrudnieni na stanowiskach profesorów na wydziałach fizyki Uniwersytetu Śląskiego i krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W roku 1987 Krzysztof Wierzbanowski doprowadził do oficjalnej rejestracji Koła pod obecną nazwą ”Bozon”. Od tego momentu datuje się szczególnie prężny rozwój Koła pod kierunkiem Janusza Wolnego (1993-1996), Jacka Tarasiuka (1997-2002), Krzysztofa Malarza (2002-2005), Wiesława Marka Wocha (2005-2010), Sebastiana Wrońskiego (2010-2012), Joanny Czub (2012-2014), a od października 2014 – Beaty Ostachowicz.

Konferencje i wyjazdy naukowe

Od wielu lat członkowie Koła biorą udział w Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, jak również uczestniczą w wielodniowych obozach naukowo-szkoleniowych organizowanych w kraju (2004 – Poznań, 2005 – Toruń, 2006 – Warszawa, 2007 – Wrocław, 2008 – Poznań, 2009 – Warszawa, 2011 – Wrocław) i za granicą (2004 i 2010 – Rosja, 2006 i 2009 – Niemcy, 2010 – Ukraina, 2013 – Warszawa-Świerk). Od 2004 roku reprezentanci SKNF są aktywnymi uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Studentów Fizyki (ICPS). Udział w tej konferencji w roku 2004 zaowocował przystąpieniem Koła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Fizyki (IAPS), a rok później przy SKNF powstał krakowski komitet lokalny tej międzynarodowej organizacji. Studenci z SKNF ”Bozon” począwszy od roku 2004 corocznie włączają się także w obrady Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków, przedstawiając szereg referatów i plakatów, odzwierciedlających ich działalność naukową. Przedstawicieli Koła nie może zabraknąć też na innych konferencjach studenckich: organizowanym przez Uniwersytet Śląski Pikniku Naukowym, lubelskiej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji ”Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki i Chemii” oraz uczelnianym Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego AGH. Warto nadmienić, że wielokrotnie wystąpienia członków Koła uznawane były za najlepsze w kraju.

Członkowie SKNF dali się także poznać jako dobrzy organizatorzy krajowych i międzynarodowych konferencji studentów fizyki. W 2005 oraz 2007 roku wysiłkiem koła zorganizowane zostały dwie edycje Krakowsko-Poznańskiego Studenckiego Seminarium Fizyki Biomolekularnej i Medycznej, a w latach 2005 oraz 2013 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej został gospodarzem 4. i 12. Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków. Nad obiema imprezami patronat objął Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W roku 2006 Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Fizyki (IAPS) zdecydowało w tajnym głosowaniu o powierzeniu SKNF ”Bozon” organizacji 23. Międzynarodowej Konferencji Studentów Fizyki. Ta największa na świecie konferencja studentów fizyki odbyła się w Krakowie w sierpniu 2008 przyciągając około 400 studentów z 6 kontynentów i 30 krajów świata. Od tego czasu SKNF ”Bozon” postrzegane jest w Europie jako jedna z najprężniej działających organizacji studenckich zrzeszających studentów fizyki.

Działalność na Uczelni i Wydziale

Gdy w 2009 r. ruszyła na AGH pierwsza edycja konkursu Grantów Rektorskich dla Kół Naukowych, Koło ”Bozon” z sukcesem wzięło w niej udział. Przedstawiane w następnych latach kolejne projekty zostawały wielokrotnie wyróżniane przez jury. Efektem tego była rozbudowa bazy pokazów fizycznych Koła i Wydziału oraz organizacja wyprawy badawczej do Czarnobyla i konferencji nt. bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Uzyskane dofinansowanie umożliwiło również doświadczalne wyznaczenie pięciu fundamentalnych stałych fizycznych.

W 2010 roku z inicjatywy SKNF ”Bozon” ruszyła na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej pierwsza edycja konkursu zadaniowego ”Jabłko Newtona”. Został on dobrze przyjęty zarówno przez władze jak i studentów Wydziału, co zaowocowało jego kontynuacją w kolejnym roku akademickim.

Oprócz działalności organizatorskiej członkowie Koła uczestniczą aktywnie w pracach naukowych WFiIS AGH i mogą pochwalić się publikacjami w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Na cotygodniowe spotkania Koła, zapraszani są wykładowców również spoza macierzystego Wydziału i Uczelni. Od 2017 Koło wraz z Wydziałem organizują co dwa tygodnie otwarte wykłady „Wtorkowe Spotkanie z Fizyką”. Tradycyjnie także członkowie Koła organizują coroczne spotkanie wigilijne z władzami wydziału i sympatykami Koła. Ponadto aktywnie włączają się w organizację majowego Festiwalu Nauki i wrześniowej Małopolskiej Nocy Naukowców. Popularyzują fizykę wśród młodszych i starszych dzięki organizacji pokazów fizycznych w szkołach, przedszkolach i domach dziecka m.in. uczestnicząc w inicjatywach takich jak „AGH Junior”.

Opiekunowie i prezesi SKNF Bozon

rok

opiekun

prezes

2022

Beata Ostachowicz

Kamil Raszka

2021/2022

Beata Ostachowicz

Kamil Raszka

2020/2021

Beata Ostachowicz

Laura Ruśkiewicz

2019/2020

Beata Ostachowicz

Laura Ruśkiewicz

2019

Beata Ostachowicz

Michał Suchorowski

2018/2019

Beata Ostachowicz

Dawid Pietruch

2017/2018

Beata Ostachowicz

Dawid Pietruch

2016/2017

Beata Ostachowicz

Michał Kud

2015/2016

Beata Ostachowicz

Michał Kud

2014/2015

Beata Ostachowicz

Anna Wujek

2013/2014

Joanna Czub

Aleksandra Mieszkowska

2012/2013

Joanna Czub

Arkadiusz Kisiel

2011/2012

Sebastian Wroński

Katarzyna Pieniążek

2010/2011

Sebastian Wroński

Barbara Olbromska

2009/2010

Wiesław Marek Woch

Paweł Pędrak

2008/2009

Wiesław Marek Woch

Anna Sokulska

2007/2008

Wiesław Marek Woch

Marcin Perzanowski

2006/2007

Wiesław Marek Woch

Bartłomiej Szpak

2005/2006

Wiesław Marek Woch

Bartłomiej Szpak

2004/2005

Krzysztof Malarz

Patrycja Scelina

2003/2004

Krzysztof Malarz

Jakub Czaplicki

2002/2003

Krzysztof Malarz

Tomasz Bilczyński

2001/2002

Jacek Tarasiuk

Sebastian Wroński

2000/2001

Jacek Tarasiuk

Sebastian Wroński

1999/2000

Jacek Tarasiuk

Konrad Piwowarczyk

1998/1999

Jacek Tarasiuk

Konrad Piwowarczyk

1997/1998

Jacek Tarasiuk

Wojciech Stuss

1996/1997

Jacek Tarasiuk

Marek Kowal

1995/1996

Janusz Wolny

Paweł Sałek

rok

opiekun

prezes

1994/1995

Janusz Wolny

Agnieszka Czermak

1993/1994

Janusz Wolny

Agnieszka Czermak

1992/1993

Janusz Wolny

Wojciech Świątek

1991/1992

Krzysztof Wierzbanowski

Wojciech Świątek

1990/1991

Krzysztof Wierzbanowski

Jacek Tarasiuk

1989/1990

Krzysztof Wierzbanowski

Jacek Tarasiuk

1988/1989

Krzysztof Wierzbanowski

Jacek Tarasiuk

1987/1988

Krzysztof Wierzbanowski

Jerzy Tarbaj

1986/1987

Krzysztof Wierzbanowski

Jerzy Tarbaj

1985/1986

-

-

1984/1985

-

-

1983/1984

-

-

1982/1983

Kazimierz Różański

Wojciech Łużny

1981/1982

Krzysztof Morstin

Piotr Warszyński

1980/1981

Krzysztof Morstin

Piotr Warszyński

1979/1980

Krzysztof Morstin

Piotr Warszyński

1978/1979

Krzysztof Morstin

Piotr Warszyński

1977/1978

Bogdan Muryn

Marian Bubak

1976/1977

Bogdan Muryn

Marian Bubak

1975/1976

Bogdan Muryn

Witold Krasny

1974/1975

Bogdan Muryn

Witold Krasny

1973/1974

Adam Guła

Wojciech Żurek

1972/1973

Adam Guła

Wojciech Żurek

1971/1972

Adam Guła

Wojciech Żurek

1970/1971

Jerzy Warczewski

Krzysztof Ruebenbauer