Projekty

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon mają możliwość realizowania swoich projektów badawczych czy konstrukcyjnych w ramach działalności w Kole. Jeśli masz swój własny pomysł, chciałbyś spróbować swoich sił w którymś z projektów zaproponowanych przez pracowników naszego Wydziału lub dołączyć do któregoś realizowanych w tym momencie projektów jesteś w odpowiednim miejscu!

Więcej szczegółów o zgłaszaniu pomysłów projektów oraz uzyskiwaniu dofinansowania znajdziecie tutaj:
Dofinansowanie i rozliczenie projektów (prezentacja)
Szablon opisu i kosztorysu projektu
Listę projektów Koła prezentowanych na corocznej Konferencji Studenckich Kół Naukowych wraz z abstraktami zajdziecie tutaj:
Projekty prezentowane na KSKN
O projektach proponowanych przez pracowników Wydziału informować będziemy na bieżąco na spotkaniach Koła. Jeśli chcesz dołączyć do jednego z projektów wymienionych poniżej skontaktuj się bezpośrednio z Koordynatorem projektu.

Pomiary atmosfery przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych

Celem projektu jest wzniesienie balonem meteorologicznym na wysokość do 100 m zbudowanych przez nas lekkich i odpornych na niesprzyjające warunki układów pomiarowych parametrów atmosfery, miniaturowej aparatury specjalistycznej ZFŚ WFIiS oraz tzw. Cosmic Watch’a, czyli detektora promieniowania kosmicznego projektu C.R.E.D.O. Uzyskane dane będą cennym materiałem do analizy dziennych zmian atmosfery i nie tylko.

Koordynator: Sebastian Owarzany
Kontakt: sebastian.owarzany@gmail.com

High Yield Dynamic Railgun Automaton

High Yield Dynamic Railgun Automaton to projekt mający na celu budowę modelu testowego szynowego działa elektromagnetycznego w celu badania i rozwoju tej technologii. Jednymi z badanych aspektów będą prędkość wylotowa pocisku, wpływ ciekłego metalu na powstawanie plazmy oraz zużycie szyn w czasie wystrzałów.
Projekt współfinansowany w ramach Grantu Rektorskiego 2019.

Koordynator: Mateusz Kłeczek
Kontakt: kleczek9@gmail.com

Solar Hyperactivity Indigenous ELectromagnetic Detector

Celem projektu S.H.I.EL.D. jest budowa w pełni sprawnego radioteleskopu na dachu budynku D-11. Ma on na początek zbierać dane aktywności Słońca, ale rozwój projektu w przyszłości pozwoli na obserwacje także innych gwiazd czy sztucznych satelitów Ziemi. Projekt realizowany jest we współpracy z KNI KERNEL. Więcej informacji na stronie: www.shield.agh.edu.pl/

Koordynator: Mateusz Kłeczek
Kontakt: kleczek9@gmail.com