Kontakt

Zarząd Koła:

Prezes:
Wiceprezes:
Sekretarz:

Skarbnik:
Koordynator Realizacji Projektów:

Pełnomocnicy Zarządu:

Koordynator działalności naukowej:
Koordynator AGH Junior:
Koordynator wydarzeń:
Opiekun Salki Bozonowej:
Pełnomocnik ds. promocji Koła:
Opiekun:
Zapisy do koła: