Kontakt

Zarząd Koła:

Prezes:
Skarbnik:
Sekretarz:

Koordynator Działalności Naukowej:
Koordynator Sekcji Pokazowej:
Członek Zarządu:

Pełnomocnicy Zarządu:

Koordynator AGH Junior:
Opiekun Salki Bozonowej:

Opiekun:
Zapisy do koła: