Seminaria 2012/2013

Koło w trakcie roku akademickiego 2012/2013 zorganizowało seminaria pod tytułem:

 1. 7 stycznia 2013
  Promieniowanie synchrotronowe i jego zastosowanie.
  Prof. dr hab. Czesław Kapusta (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
 2. 11 marca 2013
  Fizyka wokalno-instrumentalna.
  Prof. dr hab. Czesław Kapusta (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)
 3. 18 marca 2013
  Dobór założeń do stosowalności klasycznej oceny niepewności typu A.
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
 4. 25 marca 2013
  Fizyka na macie.
  Mgr inż. Piotr Zwoleński (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
 5. 5 kwietnia 2013
  Wielkie teleskopy w budowie.
  Marek Ledwoń (Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Oddział Śląski w Chorzowie)
 6. 8 kwietnia 2013
  Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe w medycynie.
  Prof. dr hab. Henryk Figiel (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki)
 7. 22 kwietnia 2013
  Praca magisterska o modelowaniu własności kości gąbczastej od kuchni.
  Mgr inż. Jakub Kamiński (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej)
 8. 6 maja 2013
  Jak nie zostać anestezjologiem? Kilka słów o prezentacjach.
  Mgr inż. Paweł Janowski (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Jądrowej)
 9. 13 maja 2013
  Od tranzystora do procesora, czyli budujemy układy cyfrowe.
  Dr inż. Krzysztof Świentek (WFiIS AGH, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
 10. 20 maja 2013
  Czego można oczekiwać po odkryciach na LHC?
  Prof. dr hab. Bogdan Muryn (WFiIS AGH, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
 11. 27 maja 2013
  Detektory, elektronika odczytu, ASICi do obecnych i przyszłych eksperymentów fizyki cząstek.
  Dr hab. inż. Marek Idzik (WFiIS AGH, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek)
 12. 3 czerwca 2013
  Energia, wodór i ciężkie elektrony.
  Dr hab. Łukasz Gondek (WFiIS AGH, Katedra Fizyki Ciała Stałego)

Dodaj komentarz