51. KSKN

Oto wyniki konkursu referatów podczas 51 KSKN:

I miejsce

„Mechaniczna chłodziarka, czyli o efekcie magnetokalorycznym”
Wojciech Jamka, III rok FT, SKNF Bozon
Opiekun naukowy referatu: dr hab. Łukasz Gondek

II miejsce

„Lewitron – jak to działa?”
Amadeusz Filipek, Marek Mika, II rok FT, SKNF Bozon
Opiekun naukowy referatu: dr Joanna Czub

III miejsce

„Otrzymywanie i zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych”
Jan Murdzek, III rok FT, SKNF Bozon
Opiekun naukowy referatu: dr hab. Wiesław Marek Woch

Wyróżnienie

„Czułość spektroskopii mössbauerowskiej na przejście nadprzewodzące w pniktydkach żelaza”
Magdalena Piskorz, III rok FT, SKNF Bozon
Opiekun naukowy referatu: dr hab. inż. Artur Błachowski